להיות בקשר

"The body is a situational system. It is an interactional system. We can do more with somebody than we can do alone"

Eugene T. Gendlin

hadas.vinyasa@gmail.com  |  054-9342327 :טלפון

WU.jpg

ההודעה נשלחה בהצלחה