top of page
black-and-white-waves-close-up-view-circle.jpg

יוגה רגישה לטראומה

"טראומה איננה הסיפור של הדבר שקרה אי שם בעבר. אלא הרישום הנוכחי של אותו הכאב, האימה, הפחד, שעדיין חיים בגוף" ד"ר בסל ון דר קולק.

אצל אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה, הגוף מגיב כאילו הסכנה עדיין מאיימת, אפילו אם המוח יודע שהאירוע כבר הסתיים.

אחד המאפיינים של פוסט טראומה הוא הניתוק בין הגוף למיינד, בין הפיזי לרגשי.

כאשר הגוף נחווה כאיום, כאשר התחושות הן דבר שעדיף לא לפגוש, היומיום הופך לבלתי נסבל.

תרגול יוגה רגישה לטראומה הוא תרגול המבקש לעודד את החיבור המחודש אל הגוף והתחושות באופן מיטיב, על מנת להשיב את חוויית הגוף כמקום בטוח.

דרך תנועה, תנוחה, נשימה ומודעות, התרגול מעניק כלים לקרקוע וויסות, תומך בטיפוח החישה הפנימית, ומספק מרחב בטוח לביסוס שליטה ובחירה.

למרות שתרגול יוגה רגישה לטראומה מזמין להתיידדות עם הגוף, קורה שהוא מעמת עם אתגרים או מציף קשיים. זוהי הזדמנות לפתח אומץ, להיות עדים לכוחות העצומים, ולהרגיש בבית בתוך הגוף.

 

מפגשים של יוגה רגישה יכולים להתקיים בכמה אופנים:

1. מפגש פרטי של תרגול

2. מפגש פרטי המשלב תרגול עם שיחה לפי מודל "בגוף אני מבריאה"

3. מפגש קבוצתי של תרגול בלבד

4. מפגש קבוצתי של יוגה שיחה

קבוצות נפתחות מידי תקופה ולא מופיעות במערכת.

לפרטים כדאי להיות בקשר.

bottom of page