top of page

יוגה וסלינגס

הגוף שלנו הוא מורכב ומופלא. יש בו מערכות רבות המתפקדות ביחד ומנהלות יחסי גומלין זו עם זו. אחת המערכות האלו היא מערכת השריר-פאשייה. בתרגולים גופניים יש התייחסות רבה לשריר, אך הפאשייה פחות מוכרת. הפאשייה היא אותה רקמת חיבור חזקה ונוזלית שנמצאת בכל מקום בגופנו - לאורכו, לרוחבו ולעומקו. יש לה תכונות רבות ואיכויות שונות כגון - אלסטיות, פלסטיות, העברת כח, נוזליות, יכולת הסתגלות ועוד. כל תנועה שאנחנו עושים מערבת גם שרירים וגם פאשייה. זה לא באמת ניתן להפרדה. אך תנועה המכוונת אל אותה רקמת חיבור, הן מבחינת התודעה והן באופן הביצוע, מעודדת את האיכויות היחודיות לה לבוא לידי ביטוי.

מה זה סלינג? התרגום המילולי הוא מתלה או מנשא. הכוונה היא לאותן "יריעות" המהוות את רקמת החיבור ומאורגנות בשכבות שונות ובכיוונים שונים, ונאחזות בחלקי הגוף השונים. את הפאשיה בגופנו ניתן למיין ולסווג בהרבה אופנים. תום מאיירס סימן 12 קווים כאלו וקרא להם "רכבות אנטומיות". קארין גורטנר לקחה את עבודתו של תום ויחד איתו פיתחה תרגול תנועתי שמפעיל את אותם הקווים. הנעה מודעת של הפאשיה תורמת לתפקודה הבריא, ורקמת חיבור בריאה שומרת על חיוניות גופנית ומנטלית.

תרגול יוגה וסלינגס משלב עקרונות מתוך הגישה התנועתית SLINGS אל תוך תרגול היוגה. התרגול מורכב מתנוחות היוגה המוכרות, רצפים וויניאסות, תרגילי נשימה, ויחד עם כל זה תנועה במקצבים שונים, תנוחות מגוונות ומישורי תנועה מורכבים.

התרגול מבקש לייצר מרחב חוקר וסקרן, לעודד קשב ומודעות ולהזמין חופש אל החיים. 

כאן אפשר למצוא תרגול מלא של יוגה וסלינגס

bottom of page