top of page

ליווי תנועת חיים

ליווי תנועת חיים הוא תהליך. הוא הזדמנות להסתכל על רגעים שקרו או עדיין מתרחשים ולבדוק מה הם הותירו בנו ומה מהם המשיך איתנו עוד. זו הזדמנות להמשיג במילים רגעים שהיו מעצימים והם עכשיו שלנו כמשאבים, ורגעים אחרים שהותירו פצע פתוח שמסרב להחלים. ברגעים מעין אלו טמון קושי אבל גם הדרך הלאה. 

מכיוון שלכל אשה יש דרך משלה, וכל אישה מביאה את עולמה אל המפגשים, אז עם כל אשה התהליך הוא שונה.

bottom of page