top of page

הדרכה מקצועית

ליווי מקצועי מיועד לנשות מקצוע משדה הלידה ומורות ליוגה המבקשות לעצמן תמיכה, מבט נוסף, ואפשרות לצמיחה. הליווי יכול להיות ממוקד נושא מסוים או להוות תהליך לאורך זמן.

דוגמאות למצבים בהם ליוויתי נשות מקצוע:

  • מורות ליוגה שביקשו ללמוד איך להנחות נשים בהריון לתרגול בטוח וקשוב

  • נשות מקצוע הפוגשות נשים המתמודדות עם כאב או קושי ויש צורך בכלים נוספים

  • כאשר במפגשים עם נשים עלו עניינים שחורגים מההגדרה המקורית של 'יוגה'

  • במצב בו נוצר קונפליקט בין התפיסה של אשת המקצוע לתפיסה של האישה

  • מורות ליוגה שפוגשות נשים לאחר אובדן הריון

  • כאשר יש תחושה שמשהו משמעותי קורה ורצון להבין מה, או כאשר יש תחושה שמשהו שאמור לקרות לא קורה

  • תמיכה וליווי בשלבי פיתוח של סדנה או קורס

בשונה מבתחום הטיפולי, בעולם היוגה זה לא מאוד מקובל לבקש ליווי מקצועי. למידה של מורים מתרחשת לרוב דרך קורסים, צפייה בשיעורים ואסיסטינג. הדרכה מקצועית מאפשרת התבוננות בתהליכים האישיים של כל מורה ומתוך כך מציאת הנתיב הייחודי.

הליווי מתקיים כפגישה אישית ומידי פעם נפתחות קבוצות הדרכה. 

את מוזמנת ליצור קשר אם את מרגישה שליווי כזה יכול לענות לצורך שלך.

bottom of page