top of page

כפות רגליים וקרקוע

תרגול קצר של 25 דקות לעירור כפות הרגליים ותחושת החיבור בין הגוף לקרקע דרכן.

מתאים כתרגול לפתיחת יום, או בכל עת שבה קרקוע נחוץ.

עוד תכנים אפשר למצוא בקישור הזה

bottom of page