top of page

הזמנה לנשימה

פראניאמה זהו תרגול נשימה יוגי. 

ביוגה יש הרבה תרגולי נשימה וזה אחד האהובים עלי.

הפראניאמה הזו נקראת וילומה פראניאמה - זהו תרגיל נשימה בו השאיפה, החלק של הכנסת האויר מחולק ל 3. והנשיפה, החלק של הוצאת האויר מתרחש ברצף. בין החלקים אפשר גם לעצור את הנשימה. 

מוזמנות למצוא מקום שקט לתרגול ולהצטרף ל 4 דקות של נשימה.

עוד תכנים אפשר למצוא בקישור הזה

bottom of page