top of page
Fragile Pampas

עיבוד חווית לידה

לא כל לידה היא אירוע טראומטי.

יש לידות שהן חוויה נהדרת מלאת שמחה.

בין אם הלידה שלך היתה כזו או כזו, ייתכן ונותרו בך רשמים ממנה שחשוב לך לגעת בהם מחדש.

תמונות שחוזרות.

רגעים שעדיין רוטטים.

לפעמים יש כאב בגוף שמעלה זיכרון.

לפעמים זיכרון מופיע יחד עם תחושה גופנית.

ואולי חסרים רגעים וזה לא מניח לך.

במפגש / תהליך של עיבוד חווית לידה אנחנו עושות לזה מקום - 

לסיפור כולו או לחלק ממנו.

לפרטים עצמם או לתחושה שנותרה.

עיבוד חווית לידה נועד על מנת לאפשר לך להיות יותר בשלום עם מה שהיה.

עם מי שהיית.

ועם מי שאת.

אם משהו מזה מדבר אליך, את מוזמנת להיות בקשר.

אפשר לקרוא עוד על עיבוד חווית לידה גם כאן

bottom of page